Трикутник – це геометрична фігура, що складається із трьох точок, які не лежать на одній прямій, і відрізків, які з’єднують ці точки. Точки називають вершинами трикутника, а відрізки – його сторонами.

    Наприклад.  Трикутник із вершинами А, В, С  - вершини трикутника. АВ, ВС, АС - сторони трикутника  ABC.Трикутники та їх види. Ознаки рівності трикутників.Кути САВ,  АВС,  АСВ називаються кутами трикутника. Сторону ВС і кут А трикутника АВС називають протилежними. Аналогічно протилежними є також сторона АВ і кут С, сторона АС і кут В. Кути А і С, В і С, А і називаються прилеглими відповідно до сторін АС, ВС, АВ.

     Периметром трикутника називають суму довжин трьох сторін трикутника. Якщо периметр трикутника позначити буквою Р, а довжини сторін через а, b, с, то

P = a+ b + c.

    Теорема (нерівність трикутника). У будь-якому трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших сторін, тобто  c < a + b, a < c + b, b  < c + a.

Трикутники називаються рівними, якщо у них відповідні сторони та кути рівні. Причому відповідні кути мають лежати проти відповідних сторін.

Якщо два трикутники рівні, то елементи (тобто сторони, кути, медіани, бісектриси, висоти) одного з них відповідно дорівнюють елементам другого.

 - Перша ознака рівності трикутників (за двома сторонами та кутом між ними): Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники є рівними.

  - Друга ознака рівності трикутників (за стороною та двома прилеглими кутами): Якщо сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні та двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники  - рівні.

  - Третя ознака рівності трикутників (за трьома сторонами):  Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники є рівними.

    Два прямокутні трикутники рівні, якщо виконується одна з умов:

1) два катети одного трикутника відповідно дорівнюють двом катетам другого трикутника;
2) катет і гострий кут одного трикутника відповідно дорівнюють катету і гострому куту другого трикутника;
3) гіпотенуза і гострий кут одного трикутника дорівнюють гіпотенузі й гострому куту другого трикутника;
4) гіпотенуза і катет одного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі й катету другого трикутника.

Види трикутників

Залежно від довжини сторін розрізняють різносторонні, рівнобедрені та рівносторонні (або правильні) трикутники.

Трикутник, який має дві рівні сторони, називається рівнобедреним. Рівні сторони називаються бічними, а третя сторона – основою трикутника.
Трикутник, у якого всі сторони рівні, називають рівностороннім, або правильним.
У рівностороннього трикутника всі кути рівні, величина кожного з них дорівнює 60°.

Залежно від величини кутів розрізняють гострокутні, прямокутні й тупокутні трикутники.

Гострокутним називається трикутник, у якого всі кути гострі.
Прямокутним називається трикутник, у якого є прямий кут. Сторону прямокутного трикутника, протилежну прямому куту, називають гіпотенузою, а дві інші сторони - катетами.
Тупокутним називається трикутник, у якого є тупий кут.

Висотою трикутника називають перпендикуляр, проведений із його вершини до прямої, яка має протилежну сторону.
Висоти трикутника або їх продовження перетинаються в одній точці.

Медіаною трикутника називають відрізок, який з’єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка називається центром мас трикутника.

Бісектрисою трикутника називається відрізок, який з’єднує вершину кута і точку протилежної сторони й ділить кут навпіл. Усі бісектриси трикутника перетинаються в одній точці, яка є центром кола, вписаного в трикутник.

Завдання для тренування.
Трикутники та їх види. Ознаки рівності трикутників.
Трикутники та їх види. Ознаки рівності трикутників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.