Алгебра.

- Натуральні числа.
- Парність та непарність натуральних чисел.
- Звичайні дроби, мішані числа та дії над ними.
- Лінійні рівняння з однією змінною.
- Ірраціональні вирази. Завдання.
- Степені з натуральним показником.
- Задачі зі степенями. Властивості степенів.
- Додавання та віднімання многочленів.
- Множення многочлена на одночлен.
- Множення многочлена на многочлен.
- Розкладання многочлена на множники. Винесення за дужки спільного множника.
- Розкладання многочлена на множники. Метод групування.
- Різниця квадратів.
- Квадрат суми. Квадрат різниці.
- Перетворення многочлена у квадрат суми або квадрат різниці.
- Куб суми та куб різниці двох виразів.
- Способи розкладання многочлена на множники.
- Формули розкладання на множники виразів вищих степенів.
- Способи задання функцій.
- Графік функції.
- Властивості лінійної функції.
- Рівняння з двома змінними.
- Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.
- Система лінійних рівнянь із двома змінними.
- Розв'язування системи рівнянь методом підставлення.
- Розв'язування системи лінійних рівнянь методом додавання.
- Розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь.
- Множина та її елементи.
- Подільність націло та її властивості.
- Ділення з остачею. Конгруенції та їхні властивості.
- Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне двох натуральних чисел. Взаємно прості числа.
- Ознаки подільності.
- Прості та складені числа.
- Формули для розкладання на множники виразів виду an + bn та an + bn.
- Основна властивість раціональних дробів.
- Додавання і віднімання раціональних дробів.
- Множення і ділення раціональних дробів.
- Тотожні перетворення раціональних виразів.
- Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Раціональні рівняння.
- Раціональні рівняння з параметрами.
- Степінь із цілим від’ємним показником.
- Властивості степеня із цілим показником.
- Функція y = k/x та її графік.
- Числові нерівності та їхні властивості.
- Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.

Завдання для перевірки знань з алгебри за 1-й семестр
(8 класу).

Рівняння
Рівняння з модулями.
- Принцип парності..
- Скорочення дробів. Степеневі вирази. Цілі розв'язки рівнянь.
- Задачі на подільність. Прості числа.
- Задачі на відсотки. Пропорції.
- Задачі на рух.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.