Запис на консультацію

Анонімність

Доброзичливе і безоціночне ставлення до клієнта.

Основна мета психологічного консультування - це надання психологічної допомоги у вирішенні особистісних проблем та налагодженні міжособистісних відносин з оточуючими, проблем в діяльності організацій, з вдосконаленням і розвитком здібностей та психолого-управлінське супроводження

.
Психологічна діагностика

Психологічне обстеження дорослих і підлітків з метою визначення причин, що ускладнюють індивідуальний розвиток, взаємини в сім'ї та колективах

Психологічна корекція

Здійснення психологічних заходів для усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формування позитивної життєвої перспективи особистості

Психологічна реабілітація
Надання психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації до нових умов життя, діяльності
Психологічна профілактика
Своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям та інше.